सुधारित वाण

वाण हंगाम कालावधी उत्पादन (किं./हे) शिफारास
एस.बी. - ११

खरीप/
उन्हाळी

१०५ - ११०
११५ - १२०
१२ - १५
१५ - २०
संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी
जे. एल. -२४ (फुले प्रगती) खरीप ९० - ९५ १८ - २० संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी
टी.अे.जी. - २४

खरीप/
उन्हाळी

१०० - १०५
११० - ११५
२० - २५
५ - ३०
संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी
जे.एल. - २२० (फुले व्यास) खरीप ९० - ९५ २० -२५ जाड दाण्याची, जळगाव, धुळे, अकोला जिल्ह्यांकरिता
जे.एल. - २८६ (फुले उनप) खरीप/
उन्हाळी
९० - ९५ २० -२५ पश्चिम महाराष्ट्रासाठी व जळगाव, धुळे, अकोला जिल्ह्यांकरिता.
टी.पी.जी. - ४१ रब्बी/
उन्हाळी
१२५ - १३० २५ -३० जाड दाण्याची, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी व जळगाव, धुळे, अकोला जिल्ह्यांकरिता.
टी.जी. - २६

खरीप/
उन्हाळी

९५ - १००
११० - ११५
१५ - १६
५ - ३०
संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी
जे.एल. - ५०१

खरीप/
उन्हाळी

९९ - १०४
११० - ११५
१६ - १८
३० - ३२
म.फु.कृ.वि. राहुरी कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्हे
फुले आर.एच.आर.जी. - ६०२१ उन्हाळी १२० - १२५ ३० - ३५ पश्चिम महाराष्ट्रासाठी
फुले उन्नती

खरीप/
उन्हाळी

११० - ११५
१२० - १२५
२० - २५
३० - ३५
संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी
जे.एल. - ७७६ (फुले भारती) खरीप ११५ - १२० २० - २५ उत्तर महाराष्ट्रासाठी

पेरणी

खरीप: १५ जून ते १५ जुलै
उन्हाळी: १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी

बियाणे

१०० किलो: एसबी - ११, टीएजी - २४, टीजी - २६, जेएल - ५०१, फुले - ६०२१
१२० ते १२५ किलो: फुले प्रगती, फुले व्यास, टीपीजी - ४१, फुले उनप, फुले उन्नती

खत मात्रा

पूर्व मशागतीच्या वेळी प्रती हेक्टरी २० गाडया कंपोस्ट किंवा चांगले कुजलेले शेणखत जमिमित मिसळून द्यावे. पेरणीच्या वेळेस २० किलो नत्र + ५० किलो स्फुरद द्यावे. अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खत मात्रे सोबत जिप्सम ४०० कि/हे जमिनीत मिसळून द्यावे.

उत्पादन

खरीप: सरासरी १८ ते २० क्विंटल/हेक्टर
उन्हाळी: सरासरी २५ ते ३० क्विंटल/हेक्टर