<

"वेब संदेश व शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसंवाद कार्यक्रम"

दि. १७ मार्च, २०१८. कृषि विज्ञान केंद्र, जळगाव.

"जिल्हा कृषि महोत्सव - २०१८"

दि. ०८ ते 12 मार्च, २०१८. सागर पार्क, जळगाव.

fvgtrt