*प्रकाशने*

अ.क्र. विषय लेखक शेरा
१. लिंबूवर्गीय फळपिकंची काढणी व प्रकरिया प्रा. तुषार गोरे Download
२. संकरित नेपियर गवत लागवड तंत्रज्ञान. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख Download
३. केळी लागवड तंत्रज्ञान. प्रा. किरण जाधव Download
४. लिंबू लागवड तंत्रज्ञान. प्रा. किरण जाधव Download
५. शेळीपालन किफायतशीर व्यवसाय डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. विशाल वैरागर, डॉ. हेमंत बाहेती Download
६. डाळिंब काढणी प्रक्रिया प्रा. तुषार गोरे -
७. जळगाव जिल्हा केळी खोडावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादनाची निर्मिती. इंजि. वैभव सूर्यवंशी -
८. डाळिंब लागवड तंत्रज्ञान प्रा. किरण जाधव, डॉ. हेमंत बाहेती. -
९. शेवगा लागवड तंत्रज्ञान प्रा. किरण जाधव, डॉ. हेमंत बाहेती. Download
१०. मुरघास तंत्र. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. हेमंत बाहेती. Download
११. एकात्मिक गाजरगवत व्यवस्थापन. डॉ. नंदकिशोर हिरवे Download
१२. पूरक पशुआहार : अझोला डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. संजीव पाटील Download
१३. तुर पिकावरील प्रमुख किड व रोग व्यवस्थापन. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. संजीव पाटील Download