PUBLICATIONS

*प्रकाशने*

अ.क्र. विषय लेखक शेरा
1 लिंबूवर्गीय फळपिकंची काढणी व प्रकरिया प्रा. तुषार गोरे
2 संकरित नेपियर गवत लागवड तंत्रज्ञान. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख
3 केळी लागवड तंत्रज्ञान. प्रा. किरण जाधव
4 लिंबू लागवड तंत्रज्ञान. प्रा. किरण जाधव
5 शेळीपालन किफायतशीर व्यवसाय डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. विशाल वैरागर, डॉ. हेमंत बाहेती
6 डाळिंब काढणी प्रक्रिया प्रा. तुषार गोरे
7 जळगाव जिल्हा केळी खोडावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादनाची निर्मिती. इंजि. वैभव सूर्यवंशी
8 डाळिंब लागवड तंत्रज्ञान प्रा. किरण जाधव, डॉ. हेमंत बाहेती.
9 शेवगा लागवड तंत्रज्ञान प्रा. किरण जाधव, डॉ. हेमंत बाहेती.
10 मुरघास तंत्र. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. हेमंत बाहेती.
11 एकात्मिक गाजरगवत व्यवस्थापन. डॉ. नंदकिशोर हिरवे
12 पूरक पशुआहार : अझोला डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. संजीव पाटील
13 तुर पिकावरील प्रमुख किड व रोग व्यवस्थापन. डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. संजीव पाटील